Aankondiging faillissement Storetotaal.nl

Geachte Klant,

Helaas moet StoreTotaal.nl, u mededelen dat de leveringsproblemen bij onze leverancier Mediarodeo.nl nog steeds niet zijn opgelost.

Zoals reeds gemeld is de normale bedrijfsvoering van StoreTotaal.nl tot een stilstand gekomen en is met man en macht geprobeerd de problemen op te lossen.

Dit heeft echter niet kunnen leiden tot het gewenste resultaat waardoor Storetotaal.nl, op 10 februari 2014, niet anders kon dan haar faillissement aan te vragen bij de Rechtbank te Den Haag.

Onze leverancier Mediarodeo.nl, heeft ondanks al onze inspanningen, de bij hem vooruitbetaalde producten niet geleverd of de aankoopbedragen terug gestort. Hierdoor is de liquiditeitspositie van het bedrijf zo erg verslechterd dat hierdoor de financiële verplichtingen niet meer kunnen worden nagekomen.

Sinds een aantal weken levert Mediarodeo.nl geen producten meer uit aan de klanten van StoreTotaal.nl en worden annuleringen niet meer gecrediteerd. Na intensief contact met Mediarodeo.nl bleek dat StoreTotaal.nl door Mediarodeo.nl niet op de hoogte is gesteld van problemen waar Mediarodeo.nl sinds 17.12.2013 mee te kampen heeft. Hierop volgend heeft Storetotaal.nl al haar bestellingen geannuleerd en de betalingen van de betreffende orders teruggeëist van Mediarodeo.nl. Hieraan is helaas te minimaal gehoor gegeven.

Vanzelfsprekend zal Storetotaal.nl geen middel ongemoeid laten om via de officiële weg de gelden tegoed van leverancier Mediarodeo.nl terug te vorderen.

Het spijt ons oprecht u, ongewild, in de huidige moeilijke situatie gebracht te hebben.

In afwachting van de uitspraak van de rechter kunnen wij u in de komende dagen niet ten dienste staan en kunnen wij momenteel geen verdere uitspraken doen.

U zult zo snel als mogelijk geïnformeerd worden over de voortgang door de te benoemen curator.

Het spijt ons nu met deze berichtgeving te moeten komen.

Met vriendelijke groet,

Team StoreTotaal.nl

W: http://www.storetotaal.nl
@: info@storetotaal.nl